Radny Maciej Nurzyński podczas ostatniej sesji Rady Miasta pytał o losy badań przyrodniczych na terenie łukowskiej strzelnicy. Chciał wiedzieć jak wygląda sytuacja związana z utworzeniem w tym miejscu użytku ekologicznego. Odpowiadając radnemu burmistrz Piotr Płudowski poinformował, że badania wciąż trwają i będą kontynuowane jeszcze w przyszłym roku.

Burmistrz Piotr Płudowski informował również, że czeka na odpowiedź z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. We wrześniu wysłano tam pismo z pytaniem o stan prac prowadzonych nieodpłatnie przez pracowników UP. Władze miasta chcą też wiedzieć, czy na przyszły rok mają zabezpieczać na ten cel środki w budżecie miasta.

Wniosek od mieszkańca Łukowa o utworzenie na terenie strzelnicy użytku ekologicznego, czyli najniższej formy ochrony przyrody, wpłynął do urzędu w sierpniu 2021 roku. Prowadzone tam obecnie badania mają na celu ustalenie, czy bytują tam owady, które powinny zostać objęte ochroną.