17 mln 700 tys. zł będzie kosztować budowa strzelnicy sportowo – rekreacyjnej w Zespole Szkół w Radoryżu Smolanym. Umowa pomiędzy przedstawicielami powiatu łukowskiego a firmą, która wygrała przetarg na realizację tej inwestycji, została podpisana we wtorek 4 października.

Podpisy pod umową na realizację zadania pod nazwą. „Budowa strzelnicy przy Zespole Szkół w Radoryżu Smolanym” podpisali starosta Dariusz Szustek, członek Zarządu Powiatu Wojciech Czerniec, skarbnik powiatu Monika Wodyk – Netczuk oraz Jerzy Gajownik, właściciel Firmy Handlowo-Usługowej z siedzibą w Krzywdzie. Zadanie opiewa na kwotę ponad 17 mln 700 tys zł, z czego 13,5 mln zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W podpisaniu umowy udział wzięli również Bartłomiej Bryk przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej, Danuta Bosek radna powiatu łukowskiego, Agnieszka Pawlik radca prawny oraz Adam Ponikowski naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych.

Zadaniem wykonawcy będzie wybudowanie strzelnicy sportowo – rekreacyjnej z czterema torami: 12,5 metrowym na broń pneumatyczną oraz 25, 50 i 100 metrowymi. Strzelnica ma być gotowa na koniec I kwartału 2024 roku.