Istniejąca od wielu lat w Łukowie jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej zamierza reaktywować swoją działalność. Zakończono właśnie procedurę związaną z wpisem jednostki do Krajowego Rejestru Sądowego i wybrano nowego prezesa. Został nim Konrad Turski, na co dzień zastępca komendanta KP PSP w Łukowie.

30 września prezes OSP Łuków Konrad Turski podpisał umowę z burmistrzem Piotrem Płudowskim o nawiązaniu współpracy. Jednostka ma być ciałem doradczym dla władz miasta oraz ma wspierać działania zawodowych strażaków. Władze miasta deklarują finansowe wsparcie dla ochotników, którzy planują już zakup umundurowania oraz rozpoczęcie starań o pozyskanie wozu bojowego.

OSP Łuków liczy około 40 strażaków ochotników i ma swoją siedzibę w budynku KP PSP. W skład jednostki wchodzą zarówno strażacy, którzy służą na co dzień w KP PSP, jak i ci, którzy przeszli już na emerytury.