Ksiądz prałat Mirosław Łubik otrzymał złoty medal 40-lcia powstania NSZZ „Solidarność”. Odznaczenie przyznał Zarząd Regionu Mazowsze, honorując księdza prałata zawięcej