Po raz drugi łukowscy radni powiedzieli „nie” propozycji zmiany nazw 12 ulic przedstawionej przez jednego z  mieszkańców. Byli też przeciwni proponowanej przez niego budowie w mieście zamku średniowiecznego z XIII wieku.

Wniosek o zmianę nazw 12 ulic i budowę zamku wpłynął do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta w czerwca tego roku. Był to drugi taki wniosek w tej sprawie złożony przez tą samą osobę. Pierwszy pojawił się w 2021 roku i dotyczył zmiany nazw 13 ulic. Nie było wtedy mowy o budowie zamku.

Zarówno burmistrz jak i członkowie komisji stanęli na stanowisku, że zmiana nazw ulic wiąże się ze zbyt dużymi kosztami dla osób mieszkających przy tych ulicach. Co o budowy zamku za, to jasno stwierdzono, że nie ma na to odpowiednich środków. Ostatecznie Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przedstawiła projekt uchwały o negatywnym rozpatrzeniu tej sprawy. Uchwała została przyjęta na ostatniej sesji Rady Miasta. Wniosek o zmianę nazw ulic i budowę zamku został odrzucony.

Relacja z sesji w piątek 30 września o godzinie 20.00.