Lubelski Urząd Wojewódzki poprosił o udzielenie informacji dotyczących ewentualnego naruszenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na mieniu komunalnym przez radnego Roberta Dołęgę. W odpowiedzi na to pismo, Rada Miasta przyjęła na ostatniej sesji uchwałę, w której przedstawiono wyjaśnienia radnego.

Radny Robert Dolega jest jednocześnie prezesem Klubu Olimpijczyka Ziemi Łukowskiej. Urząd Wojewódzki poprosił więc o informacje czy łączenie tych dwóch funkcji nie narusza zakazu wynikającego z ustawy o samorządzie gminnym: „Radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.”

Po otrzymaniu pisma z Lublina, przewodniczący Rady Miasta zwrócił się do radnego Dołęgi z prośbą o wyjaśnienia. Radny Robert Dołęga przekazał, że jest prezesem stowarzyszenia Klub Olimpijczyka Ziemi Łukowskiej od momentu jego powstania, czyli od stycznia 2015 roku. Przez cały ten czas stowarzyszenie nie prowadziło, ani nie prowadzi działalności gospodarczej. Nie ma więc możliwości, aby łamał zakaz wynikający z ustawy o samorządzie.

Relacja z sesji już w piątek 30 września o godzinie 20:00.