Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łuków rozpoczął przyjmowanie wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. W przypadku gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, to przysługuje jeden dodatek  dla wszystkich.

Dodatek przysługuje wówczas, kiedy, głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo kocioł olejowy.

 

Jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych wyniesie:

3000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym albo inny rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;

1000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

2000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy;

500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG.

Wydział Spraw Społecznych nadal przyjmuje też wnioski o wypłatę tzw. dodatku węglowego. Czas na składanie wszystkich rodzajów wniosków upływa 30 listopada.