„Kobieta” to temat nowej wystawy w Galerii PROwizorium Łukowskiego Ośrodka Kultury, na której swoje prace zaprezentują Grażyna Szumańska i Mariola Kokowska. Otwarcie wystawy zaplanowano na sobotę 1 października.

Zdawałoby się, że postać kobiety, jest nam wszystkim doskonale znana. Jednak temat płci pięknej jest tak szeroki, że wydaje się on być wręcz niewyczerpywanym. Autorki nowej ekspozycji pokazują, że można podejść do tematu kobiety w zupełnie nowy i niebanalny sposób.

Wernisaż wystawy odbędzie się w sobotę 1 października, o godzinie 18.00.

Grażyna Szumańska – urodzona w 1968 roku na Mazowszu, zamieszkała w Warszawie. Absolwentka Instytutu Wychowania Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyłam specjalizację grafika artystyczna pod kierunkiem prof. Danuty Kołwzan-Nowickiej.

Uprawia malarstwo olejne i akrylowe, grafikę oraz rysunek. Jej prace zdobią ściany wielu prywatnych domów oraz wnętrz biur i gabinetów. Część z nich otrzymała Fundacja Ogród Nadziei, która udziela wsparcia psychologicznego osobom chorym na nowotwór.

Głównym motywem jej twórczości jest postać kobiety. Fascynuje ją psychika kobiet, która jest skomplikowana i delikatna zarazem. Autora prac stara się przedstawić uczucia i emocje kobiet, pokazując ich mnogość i niejednoznaczność. Malarskie przedstawienie kobiet jest dla niej również sposobem na obrazowanie własnych emocji i zrozumienie kobiecej natury. Wyrażaniu siebie w malarstwie służy autorce obrazów ekspresjonizm – tj. kierunek w sztuce, którego celem jest wyrażanie własnych przeżyć, stanów emocjonalnych, uczuć.

Drugą ważną dla niej grupą obrazów są te inspirowane naturą – najczęściej regionu Mazowsza, ponieważ jest to – jak mówi autorka – „moje miejsce na ziemi”, szczególnie mi bliskie. Jej obrazy można było oglądać w Desa Unicum w Warszawie, w Domu Aukcyjnym REMPEX. Niektóre z nich posłużyły za ilustracje i zostały zamieszczone w tomiku poetyckim Marioli Kokowskiej – „Portrety w polifonii”. Autorka wystaw indywidualnych i zbiorowych. Brała udział w wielu plenerach malarskich w kraju. Swoje prace wystawiała w Polsce, Holandii iw Niemczech.

 

Mariola Kokowska – polska poetka pochodząca z Mazowsza. Psycholog, muzyk, muzykoterapeuta. Absolwentka Instytutu Wychowania Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS), Uniwersytetu SWPS w Warszawie (SWPS), Uniwersytetu Warszawskiego (UW). Członek Polskiego Stowarzyszenia Muzykoterapeutów (PSMT), Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym (PTBST), Związku Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej (ZTZZ), Związku Literatów na Mazowszu (ZLM). Autorka artykułów w monografiach i czasopismach naukowych z dziedziny psychologii, psychologii muzyki, filozofii muzyki i muzykoterapii.

Współautorka wielu tomików poetyckich i antologii pod patronatem Stowarzyszenia Autorów Polskich (SAP/ O. Warszawa I/II). Laureatka konkursów poetyckich (I, II, III miejsca)i adresatka wyróżnień, biorąca udział w ogólnopolskich konkursach literackich. Wydała dwa tomy poetyckie: „Portrety w polifoniioraz „Pisane Mazowszem”. Autorka książki popularnonaukowej o Tekli Bądarzewskiej-Baranowskiej pt. „Melodie z mazowieckiego dworku” (2021 r.).

Malarstwem jako pasją zajęła się amatorsko od czasu wybuchu pandemii COVID-19. Dominującą część jej twórczości stanowią obrazy akrylowe i akwarela, które łączą się w cykle tematyczne. Inspiracją do malowania obrazu może być wszystko, niemal każda myśl, która przeobraża się w obraz. Najważniejsze z nich to cykle inspirowane postaciami z bliskiego otoczenia, historii i sztuki, portrety, krajobrazy, kwiaty. Wśród jej prac można zidentyfikować również cykl tematyczny, związany ze skamieniałościami amonitów – będących ciekawostką przyrodniczo-historyczną Gminy Łuków. Osobną tematykę jej prac stanowi sztuka sakralna, która jest inspirowana motywami religijnymi oraz transcendentnymi prawdami o miejscu człowieka w świecie i hierarchii bytów. Umiejętności artystyczne rozwija pod okiem warszawskich malarzy, biorąc udział w warsztatach malarskich w Zamku Królewskim (2022 r.) i w plenerach malarskich. Obrazy autorki stanowią materiał ilustracyjny w książkach, wydawanych przez Stowarzyszenie Autorów Polskich (SAP / Oddz. Warszawa I) pod red. J. Wielgurskiej. Mieszka i tworzy na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Jej obrazy znajdują się w rękach kolekcjonerów prywatnych w Polsce.