Mieszkańcy Łukowa mogli zapoznać się z pięcioma wariantami przebiegu obwodnicy miasta. Zaprezentowano je podczas konsultacji społecznych, które odbyły się w   poniedziałek 26 września. Spotkanie zorganizował lubelski oddział GDDKiA, który jest odpowiedzialny za budowę tzw. dużej obwodnicy Łukowa.

Podczas dyskusji jaka wywiązała się na spotkaniu najwięcej kontrowersji wzbudził przebieg obwodnicy przez ulicę Zimna Woda. Z sali padły propozycje, aby obwodnica mijała ten fragment miasta i została „przeniesiona” na teren gminy Łuków. Ten pomysł na spotkaniu poparł radny wojewódzki Ryszard Szczygieł. Ta propozycja ma zostać przedstawiona w formie wniosku. Jak zapewniał Mirosław Czech, dyrektor lubelskiego oddziału GDDKiA wszystkie uwagi mieszkańców zostaną szczegółowe przeanalizowane, a pomysł „przesunięcia” obwodnicy może być wariantem społecznym.

Co ważne, podczas poniedziałkowego spotkania nie zapadły żadne wiążące decyzje. Konsultacje miały charakter tylko informacyjny. Teraz biuro projektowe i Generalna Dyrekcja czekają na wnioski od mieszkańców. Czas na ich formowanie i przesłanie upływa 10 października.

Obwodnica Łukowa to inwestycja wpisana do Rządowego Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020 – 2030. Inwestorem jest lubelski oddział GDDKiA. Obecnie trwa opracowywanie Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego z Elementami Koncepcji Programowej oraz Dokumentów Przetargowych dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Łukowa w ciągu dróg krajowych nr 63 i 76”. Ma być to droga jednojezdniowa o długości od 10 do 13 km, zaczynająca się przed Gołaszynem, przecinająca ulice Zimna Woda, Łapiguz, Poważe i Żelechowską, i wychodząca na drodze 63 na granicy miasta i gminy Łuków. Planowany czas budowy obwodnicy Łukowa to lata 2026 – 2028.