Na tegorocznym Forum Miasteczek Polskich, Powiat Łukowski uzyskał tytuł lidera oraz otrzymał statuetkę za zajęcie II miejsca w kategorii „Powiatów” w ogólnopolskim rankingu „Lider w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych”. W latach 2020-2021 nasz powiat otrzymał dofinansowanie z polskich i zagranicznych środków zewnętrznych na poziomie ponad 85 mln zł. Statuetkę odebrali Starosta Łukowski Dariusz Szustek oraz Skarbnik Powiatu Monika Wodyk – Netczuk.

W latach 2020-2021 władze powiatu łukowskiego pozyskały z zagranicznych środków zewnętrznych (w tym pochodzących z UE, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Szwajcarskiego Instrumentu Finansowego) kwotę 14 144 192,01 zł. Do tego należy dodać pieniądze pozyskane z funduszy krajowych: dotacje, Fundusz Inwestycji Lokalnych, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Lokalnych, Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych, Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych i inne na łączną kwotę 71 526 582,70 zł.

Forum, na którym władze powiatu łukowskiego odebrały wyróżnienia, odbyło się  21 września w Warszawie.