Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Gręzówki rozpoczęła realizację  projektu pod hasłem „Co nas kręci?”. Tematem wiodącym jest nagranie i udostępnienie filmu przedstawiającego historię i społeczność Ochotniczej Straży Pożarnej w Gręzówce.

Młodzież samodzielnie zgromadzi informacje dotyczące historii i funkcjonowania OSP w Gręzówce oraz przeprowadzi wywiady z różnymi osobami związanymi z jednostką. W pracy nad filmem młodzież z Gręzówki wspiera szkoleniowo Telewizja Master. Po nagraniu odbędzie się premiera filmu dla lokalnej społeczności oraz zaproszonych partnerów projektu.

OSP Gręzówka na realizację swego pomysłu otrzymała grant w wysokości 10 tys. zł w ramach programu „Równać szanse” realizowanego przez Fundację Civis Polonus, którego fundatorem jest Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności.