ŁKS „Orlęta Łuków” przygotowuje się do zwołania Walnego Zebrania członków stowarzyszenia. Władze klubu chcą zmienić statut. Jak mówi nam prezes Orląt Paweł Sych, chodzi o dostosowanie zapisów statutu do realiów

Władze stowarzyszenia planują zwołanie walnego zebrania w październiku. Podsumują na nim dotychczasową działalność klubu i co najważniejsze zechcą zmienić statut. Chodzi przede wszystkim o zmniejszenie liczby członków Zarządu Stowarzyszenia, który dziś musi liczyć od 9 do 15 osób. Następnie do dymisji poda się obecny Zarząd Stowarzyszenia ŁKS „Orlęta Łuków”. Zakończy się też praktycznie kadencja prezesa Orląt. „Obecnie rozstrzyga się, czy na tym samym zebraniu dojdzie do wyboru zarządu i prezesa czy też trzeba będzie zwołać oddzielne zebranie” – mówi Telewizji Master prezes Paweł Sych, podkreślając, że teraz najważniejsza jest zmiana statutu stowarzyszenia.