W związku z przygotowaniami do realizacji inwestycji pod nazwą: „Budowa obwodnicy Łukowa w ciągu dróg krajowych nr 63 i 76” ujętej w krajowym Programie Budowy 100 Obwodnic na lata 2020 – 2030, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie organizuje spotkania informacyjne z lokalną społecznością, na których projektanci zaprezentują obecnie analizowane warianty przebiegu obwodnicy.

Na terenie powiatu łukowskiego planowane są dwa spotkania. Oba odbędą się w poniedziałek 26 września. Pierwsze – w Łukowskim Ośrodku Kultury o godzinie 15.00. Drugie – rozpocznie się o godzinie 19.00 w świetlicy wiejskiej w Gołaszynie.