Zakończył się remont nawierzchni na ponad kilometrowym, najstarszym odcinku tzw. małej obwodnicy Łukowa. Firma, która przeprowadziła prace, wykonuje obecnie oznakowanie poziome. Widać już, że zmianie ulegnie organizacja ruchu w obrębie rond przy skrzyżowaniach z ulicami Ławecką i Siedlecką. Zmiana ta będzie polegać na sprowadzeniu ruchu pojazdów przed wlotem na ronda na jeden pas ruchu oraz wyznaczeniu jednego pasa ruchu na rondzie. Jak mówi nam Przemysław Suchodolski, z-ca dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, powodem zmian jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

  Remont nawierzchni na tzw. małej obwodnicy Łukowa to część inwestycji drogowej prowadzonej przez władze powiatu. W skład tego zadania wchodzi jeszcze przybudowa ulic Popiełuszki i Przemysłowej oraz budowa trzech rond. Koszt to w sumie 15 mln zł, z czego 14 mln 250 tys. zł pozyskano z Funduszu Polski Ład.