2 722 uczniów szkół podstawowych oraz 923 przedszkolaków rozpoczęło dziś, 1 września, nowy rok szkolny. Do łukowskich placówek będzie też uczęszczać 102 dzieci z Ukrainy, najwięcej w SP nr 4.

  Rozpoczął się nowy rok szkolny 2022/2023. Wśród szkół podstawowych najwięcej uczniów będzie uczęszczać do SP nr 1 – 868. Druga pod wzglądem liczby uczniów jest „Piątka”, gdzie będzie się uczyło 583 uczniów. Niewielu mniej będzie w SP nr 4 – 573. Natomiast w szkołach, które były gimnazjami, czyli w „Dwójce” i „Trójce” będzie uczyć się 225 (SP nr 3) i 473  uczniów (SP nr 2). W sumie w pięciu łukowskich podstawach będzie 2722 uczniów, w tym 377 w klasach pierwszych.

  W miejskich przedszkolach liczba dzieci przedstawia się następująco: Przedszkole Integracyjne nr 1 – 96, Przedszkole Miejskie nr 2 – 154, Przedszkole Miejskie nr 3 – 152, Przedszkole Miejskie nr 4 – 139, odziały przedszkolne w SP nr 5 – 105, oddziały przedszkolne w Zespole Szkolno – Przedszkolnym – 139 oraz Przedszkole Miejskie nr 7 – 138.

  W pięciu łukowskich szkłach podstawowych będzie uczyć się 83 dzieci z Ukrainy: w SP 1 – 16, w SP 2 – 15, w SP 3 – 14, w SP 4 – 22 i w SP 5 – 16. 29 z Ukrainy będzie uczęszczać zaś do łukowskich przedszkoli: PM 2 – 8, PM 3 – 6, PM 4 – 4, PM 7 – 4 oraz w oddziałach przedszkolnych w SP 5 – 4 i SP1 – 3.