Władze Łukowa złożyły dwa wnioski do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 rok. Pierwszy z nich dotyczy budowy ulicy Królik, drugi – budowy ulic Łukasiewicz i Stankiewicza.

  Wniosek na budowę ulicę Królik opiewa na blisko 9 mln zł. Inwestycja ta zakłada budowę nowej nawierzchni i ciągu pieszo – rowerowego na długości 1300 metrów. Władze miasta planują także budowę kanalizacji sanitarnej oraz wymianę wodociągu. Drugi wniosek złożony do RFRD na budowę ulic Łukasiewicz i Stankiewicza obejmuje budowę nowej nawierzchni na długości około 900 metrów oraz chodnika p jednej stronie tych ulic. Koszt inwestycji to ponad 4 mln zł.

  Władze miasta liczą na uzyskanie 50 procentowego dofinansowanie.

  Dwa wnioski do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg złożyły też władze powiatu łukowskiego. Oba wnioski dotyczą dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Łuków.

  Pierwszy z wniosków dotyczy przebudowy drogi powiatowej w Wólce Świątkowej oraz na odcinku od Krynki do granic powiatu. Wartość zadania to 9 mln zł. Natomiast drugi wniosek dotyczy przebudowy dróg powiatowych na odcinku Świdry – Malcanów – Jadwisin – Dminin – Rzymy-Rzymki i opiewa na kwotę 17 mln zł.

  Czas na składanie wniosków do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg upływał 26 sierpnia. Dokumenty przyjmował Urząd Wojewódzki w Lublinie. W ramach funduszu pomiędzy samorządy gminne i powiatowe z terenu województwa lubelskiego ma trafić w 2023 roku ponad 250 mln zł.