Internowani z Łukowa, zrzeszeni w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Internowanych i Represjonowanych, zapraszają mieszkańców naszego miasta, twórców, członków i sympatyków NSZZ Solidarność na mszę świętą i uroczyste wręczenie płaskorzeźby księdzu prałatowi Mirosławowi Łubikowi, Honorowemu Obywatelowi Łukowa. Nabożeństwo odprawione zostanie w niedzielę 4 września o godzinie 9:00 w kościele pw. NMP Matki Kościoła w Łukowie. Uroczystość zbiegnie się z 42. rocznicą powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.