Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Łukowie Elżbieta Pogodzińska przechodzi na emeryturę. Szkołą zarządzała przez 26 lat. Razem z nią, z końcem wakacji na emeryturę przechodzą również jej dotychczasowe zastępczynie: Elżbieta Kur i Anna Siedlecka – Marciniuk. Pożegnanie „trzyosobowej drużyny”, która kierowała „Czwórką”, odbyło się w czwartek 25 sierpnia.

  Spotkanie, na którym dziękowano Elżbiecie Pogodzińskie, Elżbiecie Kur i Annie Siedleckiej –Marciniuk zorganizowali nauczyciele „Czwórki”. W stronę pań płynęły słowa uznania i podziękowania zarówno od pracowników szkoły i uczniów, jak też od zaproszonych gości, wśród których byli m.in. starosta Dariusz Szustek, zastępca burmistrza Mateusz Popławski,  wizytator Kuratorium Oświaty Eliza Michalska, naczelnik i pracownicy Wydziału Oświaty Urzędu Miasta oraz dyrektorzy pozostałych łukowskich szkół.

  Spotkanie, które odbyło się w czwartek 25 sierpnia, było też swoistą okazją do przekazania obowiązków nowej dyrekcji szkoły. Od 1 września łukowską „Czwórką” zarządzać będzie Agnieszka Bryła, a wspierać ją w tym będą wicedyrektorki Monika Jaworska i Joanna Borkowska.

  Pożegnanie odchodzących na emeryturę dyrektorek Szkoły Podstawowej nr 4 uświetnił koncert poezji śpiewanej w wykonaniu zespołu „ Cztery Pory Miłowania”.