Blisko 17 mln zł to kwota, jaką Starostwo Powiatowe w Łukowie przeznaczyło na przebudowę dróg powiatowych na terenie gmin Adamów i Serokomla. W ramach tej inwestycji, w miejscowości Konorzatka, na skrzyżowaniu prowadzącym do Woli Gułowskiej, powstaje rondo.

   W ramach zadania przebudowywane jest łącznie ponad 12,5 km dróg powiatowych na odcinkach Hordzież – Wola Gułowska, Wola Gułowska – Dąbrówka i Dąbrówka – Krzówka. Zakres prac obejmuje poszerzenie jezdni, ulepszenie poboczy gruntowych tłuczniem, poprawę nawierzchni oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

  Inwestycja jest warta w sumie 16 mln 881 tys. zł. z czego 8 mln 996 tys. zł pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.