Wójt gminy Łuków Mariusz Osiak otrzymał wotum zaufania i absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Podczas głosowania, które odbyło się na sesji w piątek 29 lipca, za obiema uchwałami byli wszyscy radni, biorący udział w obradach.

  Rok 2021 wójt Mariusz Osiak ocenia jako dobry. Dowodem na to jest wydanie na inwestycje ponad 23 mln zł. Najpoważniejszym zadaniem była budowa kanalizacji sanitarnej w Wólce Świątkowej, Rolach i Krynce oraz oczyszczalni ścieków w Gołaszynie. Inwestowano też w drogi. Przebudowano m.in. odcinka Gręzówka – Biardy oraz wyremontowano drogi w Ryżkach, Dmininie, Gołąbkach i Świdrach. Radni ocenili dobrze pracę wójta i jednomyślnie udzielili mu zarówno wotum zaufania, jak i absolutorium.