Radny wojewódzki Ryszard Szczygieł zabiega o budowę chodnika i ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi krajowej 76, czyli ulicy Łapiguz. Jak wynika z rozmowy, jakiej udzielił Telewizji Master, są duże szanse na realizację tej inwestycji.