W kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie trwają prace restauratorskie i konserwatorskie. Mają one odkryć ścienne malowidła powstałe podczas budowy świątyni dwieście lat temu. Trwają również przygotowania do wzmocnienia fundamentów kościoła wybudowanego przez zakon Ojców Bernardynów.