Gminy Serokomla, Stanin, Stoczek Łukowski i Wojcieszków oraz Starostwo Powiatowe w Łukowie otrzymają pieniądze z III edycji Rządowego Programu Polski Ład. Była to edycja skierowana do gmin, na terenie których działały PGR-y – czyli przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. W sumie samorządy z powiatu łukowskiego otrzymają 10 mln zł. Wkład własny samorządów to jedynie 2% inwestycji.

  Oficjalne przekazanie promes samorządom z powiatu łukowskiego, które otrzymały dofinansowanie w Polskiego Ładu odbyło się 25 lipca w Starostwie Powiatowym w Łukowie. Symboliczne czeki wręczali m.in. poseł Sławomir Skwarek oraz radny wojewódzki Ryszard Szczygieł. Gminy Serokomla, Stanin, Stoczek Łukowski i Starostów Powiatowe otrzymały dofinansowanie na remonty dróg, zaś Gmina Wojcieszków na termomodernizację budynków w Burcu i Wólce Domaszewskiej.

   Poszczególne samorządy otrzymały bezzwrotne dotacje na następujące zadania:

Gmina Wojcieszków – kompleksowa termomodernizacja oraz rozbudowa budynków użyteczności publicznej w miejscowości Burzec oraz Wólka Domaszewska – 2 mln zł dofinansowania.

Gmina Stoczek Łukowski – przebudowa drogi gminnej w Zgórznicy 1 mln 176 tys. zł dofinansowania.

Gmina Stanin – przebudowa dróg w miejscowościach Kopina, Kierzków, Jeleniec i Stara Gąska – 1 mln 372 tys. zł dofinansowania.

Gmina Stanin – przebudowa dróg w w miejscowościach Niedźwiadka i Kosuty – 1 mln 380 tys. zł dofinansowania.

Gmina Serokomla – przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Charlejów – 1 mln 999 tys. zł dofinansowania

Starostwo Powiatowe – przebudowa drogi powiatowej Zagoździe – Niedźwiadka – 1 mln 960 tys. zł dofinansowania.