Szkoleniowy defibrylator AED, fantomy do resuscytacji krążeniowo – oddechowej, kamizelka do nauki „rękoczynu Heimlicha” i inny szkoleniowy sprzęt medyczny otrzymali łukowscy policjanci. Sprzęt ufundowały Zakłady Mięsne Łuków S.A.

  Podczas swojej pracy policjanci niejednokrotnie  mają do czynienia z sytuacjami, gdzie zagrożone jest zdrowie, a nawet życie ludzkie. Wielu policjantów posiada już wiedzę i kwalifikację do udzielania pierwszej pomocy, ale utrzymanie wysokiego poziomu wymaga od nich systematycznego podnoszenia umiejętności. Dzięki przekazanemu medycznemu sprzętowi szkoleniowemu łukowscy mundurowi będą mogli podnosić swoje kwalifikacje i sprawdzać umiejętności.