„Wizualizacja i sterowanie terenowymi obiektami wod-kan” to kolejny etap prac w ramach megaprojketu realizowanego przez Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej w Łukowie. Umowa na realizację tej części inwestycji została podpisana w siedzibie PUIK w poniedziałek 11 lipca.

  W skład megaprojketu wchodzi m.in. modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Prusa i budowa kompostowni przy ul. Swiderskiej. „Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej” to projekt realizowany przy wsparciu NFOŚiGW, wart blisko 48 mln zł.

  Wykonawcą monitoringu na przepompowniach ścieków oraz ujęć wody we wszystkich ich lokalizacjach w Łukowie będzie firma AquaRD z Warszawy.