„Nie mamy braków jeżeli chodzi o pielęgniarki, położne i diagnostów. Wpływa też coraz więcej podań od pielęgniarek o przyjecie do pracy” – zapewniał na ostatniej sesji Rady Powiatu Łukowskiego Dariusz Orzeł, dyrektor ds. inwestycji i remontów łukowskiego szpitala.

  O problemy z obsadą personelu w łukowskim szpitalu pytał podczas obrad radny Tomasz Sych. Dyrektor Orzeł, zapewnił, że nie ma problemu z obsadą lekarzy, pielęgniarek, położnych i diagnostów. W przypadku lekarzy – jak mówił dyrektor Orzeł, jeżeli są jakieś „luki” to są one szybko „wypełniane”: „Zatrudnianie personelu medycznego ułatwia nam fakt, że dyrektorem szpitala jest lekarz”. Natomiast co do pozostałego personelu medycznego, dyrektor zapewniał, że nie ma żadnych problemów i nikt ich nie przewiduje nawet w związku z tym, że spora grupa pielęgniarek będzie odchodziła wkrótce na emerytury.