Zenon Paskudzki wystąpił do Rady Miasta z wnioskiem o zmianę nazw dwunastu łukowskich ulic. W swoim wniosku postulował również o budowę zamku średniowiecznego z XIII wieku. Pismo mieszkańca naszego miasta trafiło pod obrady Komisji Wniosków i Petycji.

  Komisja zajmowała się analizą wniosku podczas posiedzenia, które odbyło się 6 lipca. Radny Leonard Baranowski podkreślał, że nie można zmieniać tak dużej liczby nazw ulic. Wiąże się to bowiem z kosztami, które ponosić będą musiały osoby mieszkające przy tych ulicach. Dyskusja nie trwała długo. Sześciu radnych biorących udział w obradach komisji negatywnie zaopiniowało wniosek Zenona Paskudzkiego.

  Był to już drugi wniosek Zenona Paskudzkiego o zmianę nazw ulic. Pierwszy składał w 2021 roku i wówczas decyzja radnych również była negatywna.