Łukowscy radni z klubu Razem Ponad Podziałami chcieli wprowadzić pod obrady Rady Miasta projekt uchwały mówiący o wyrażeniu zgody na wydzierżawienie terenu nad zlewem Zimna Woda, na którym znajdują się domki letniskowe. Ich propozycja nie uzyskała poparcia wśród radnych.

  Radni z klubu Razem Ponad Podziałami przygotowali projekt uchwały w sprawie „wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Łukowie przy ul. Wypoczynkowej”. Chodzi o teren, na którym znajdują się domki letniskowe. Jak mówił podczas sesji radny Henryk Lipiec, po tym jak nie udało się pozyskać na remont domków pieniędzy z Rządowego Funduszu Polski Ład, to jedynym sposobem na to, aby ten teren się zmienił, jest oddanie go w dzierżawę. Klub Razem Ponad Podziałami chciał zaproponować, aby była to dzierżawa na okres 20 lat.

  Radni nie zgodzili się na wprowadzenie tego projektu uchwały do porządku obrad. Ale jak mówi nam wiceprzewodniczący Rady Miasta Przemysław Suchodolski to nie oznacza, że temat został zamknięty. Projekt ma zostać przekazany do komisji Rady Miasta. Tam ma odbyć się jego analiza i temat zapewne powróci na najbliższej sesji.