Łukowscy radni po raz trzeci nie udzielili wotum zaufania burmistrzowi Łukowa Piotrowi Płudowskiemu. Zagłosowali za to za udzieleniem burmistrzowi absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.

  Sesję Rady Miasta rozpoczęło przedstawienie i dyskusja nad „Raportem o stanie miasta za 2021”. Burmistrz Płudowski omówił raport wymieniając wśród najważniejszych inwestycji ubiegłego roku zakończenie rewitalizacji zalewu Zimna Woda, otwarcie żłobka i uruchomienie miejskiej komunikacji.

  Podczas dyskusji nad raportem radny Artur Gałach zarzucił burmistrzowi, że nie pozyskuje środków zewnętrznych. Radny Łukasz Bober mówił, że nie ma szans na pozyskiwanie środków zewnętrznych bowiem są one dzielone z klucza partyjnego. Radny Jarosław Okliński zachęcał burmistrza, aby pomimo wszystko płynął pod prąd.

  Ostatecznie w głosowaniu nad wotum zaufania było 8 radnych, a 9 było przeciw. Jeden radny wstrzymał się od głosu. Natomiast w głosowaniu nad udzieleniem burmistrzowi absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu za było 15 radnych, a 3 wstrzymało się od głosu.