Podczas sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego przedstawiono informację na temat realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego w 2021 roku. Wynika z niej, że województwo lubelskie jest nadal liderem, jeśli chodzi o wdrażanie i wydatkowanie środków z Unii Europejskiej. Fundusze do dyspozycji, czyli tak zwana alokacja, w ramach RPO WL 2014-2020, po uwzględnieniu dodatkowej transzy UE na walkę ze skutkami pandemii, wynoszą blisko 10 mld zł.

  Od początku uruchomienia Programu podpisanych zostało 8 181 umów o dofinansowanie na ponad 10 mld zł. Ta liczba daje województwu lubelskiemu pierwsze miejsce w skali kraju pod względem liczby podpisanych umów. Nasze województwo zajmuje też pierwsze miejsce w kraju pod względem procentowego wykorzystania alokacji
w podpisanych umowach o dofinansowanie.