Zarząd Powiatu Łukowskiego otrzymał od radnych wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Sesja, na której podjęto te dwie uchwały odbywała się w środę 22 czerwca.

  Podczas obrad rady Powiatu Łukowskiego przedstawiony został „Raport o stanie powiatu”. To dokument, w którym podsumowano to, co działo się w samorządzie powiatowym w 2021 roku. Dyskusja nad „Raportem o stanie powiatu” zakończyła się głosowaniem w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania. Za udzieleniem wotum było 14 radnych, 2 było przeciw, a 3wstrzymało się od głosu.

  Kolejnym punktem obrad była dyskusja i głosowanie nad udzieleniem zarządowi absolutorium za wykonanie budżetu w 2021 roku. Za udzieleniem absolutorium było 13 radnych, a czterech wstrzymało się od głosu.

  Relacja z sesji rady Powiatu już wkrótce w Master TV.