Muzeum Regionalne w Łukowie zaprasza dzieci i dorosłych do udziału w konkursie fotograficznym pt. „Ziemia Łukowska – miejsce przyjazne pszczołom.

  Przedmiotem konkursu będzie wykonanie fotografii ukazującej miejsca przyjazne pszczołom na terenie Ziemi Łukowskiej (tj. kwiaty, łąki kwietne, ogrody, balkony, ule, pasieki i inne miejsca związane z pszczołami). Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach: dzieci i młodzież do lat 18 oraz dorośli.

  Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie prac do dnia 31.07.2022 r. na adres e-mail: muzeum.lukow@interia.pl. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 5 zdjęć.

  Pozostałe informacje dotyczące konkursu znaleźć można na stronie internetowej Muzeum Regionalnego w Łukowie.