Jakub Aniszewski, uczeń III klasy I LO im. T. Kościuszki w Łukowie uzyskał tytuł finalisty XV Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia”. Tematyka zawodów obejmowała całość dziejów powszechnych i ojczystych. W szczególny sposób uwzględniała historię militarną Rzeczypospolitej szlacheckiej. W kolejnych etapach uczeń musiał się zmierzyć z testami obejmującymi wiedzę, znacznie wykraczającą poza podstawę programową. Miał za zadanie także napisać esej historyczny.  

  Jakub Aniszewski wielokrotnie startował w różnych konkursach i olimpiadach. Tytuł finalisty Olimpiady „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…” daje również zwolnienie z matury. Opiekunem naukowym ucznia jest Michał Mojski.