Zakład Gospodarki Lokalowej w Łukowie posiada lokal do wynajęcia w bardzo atrakcyjnej lokalizacji przy ul. Wyszyńskiego 12 w Łukowie.

Lokal użytkowy o powierzchni 84,80m2 usytuowany jest na parterze.

Lokal posiada urządzenia techniczne:

  • instalację elektryczną,
  • instalację wodociągową i kanalizacyjną,

Decydując się na wynajem należy podać :

  1. Proponowaną miesięczną stawkę czynszu za 1 m2 pow. użytkowej w kwocie netto.

Proponowana miesięczna stawka czynszu nie uwzględnia opłat za: energię elektryczną, zużycie wody, odprowadzenie ścieków, ogrzewanie lokalu, wywozu nieczystości stałych.

  • Rodzaj działalności gospodarczej jaka będzie prowadzona w w/w lokalu.

Informacji o przetargu udziela Dyrektor ZGL w Łukowie lub pracownik działu technicznego w dniach roboczych w godz. 7:00 – 15:00

pod nr tel. 25 798 2554, 504 396 085 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (zgltechniczny@um.lukow.pl)