Łukowscy radni zgodzili się na dołożenie 57 tys. zł do budowy tężni solankowej w łukowskim parku. Podczas sesji Rady Miasta, która odbyła się 6 czerwca, 17 radnych zgodziło się na propozycję burmistrza. Tylko dwóch było przeciw.

  Budowa tężni solankowej w parku miejskim to inwestycja, na którą oddano najwięcej głosów podczas pierwszej edycji Łukowskiego Budżetu Obywatelskiego. Na jej wybudowanie przeznaczono w budżecie miasta 295 tys. zł. Do 2 czerwca czekano na oferty od firm, które zechciałby podjąć się tego zadania. Zgłosiła się jedna firma, która zaproponowała, że wykona inwestycję za 350 tys. zł. Burmistrz Piotr Płudowski postanowił więc wystąpić do radnych z wnioskiem o zgodę na zwiększenie puli środków na budowę tężni o 57 tys. zł.

  Po tej decyzji zostanie podpisana umowa z wykonawcą, który od tego momentu będzie miał 150 dni na wykonanie inwestycji. Zadaniem wykonawcy będzie opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę i wybudowanie tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, czyli ławkami.