Pięć ofert wpłynęło do Urzędu Miasta od firm, które chcą podjąć się zadania pod nazwą „Opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej kompleksu sportowo – widowiskowego przy ul. Warszawskiej”. Najtańsza oferta opiewa na 11 tys. 700 zł. Najdroższa – na 89 tys. zł. W tej chwili trwa ocena złożonych ofert.

  Zadaniem firmy, z którą podpisana zostanie umowa, będzie opracowanie koncepcji zakładającej budowę wielofunkcyjnej hali sportowo – widowiskowej z boiskiem do gry w piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę, z trzema niezależnymi pomieszczeniami treningowymi dla sekcji podnoszenia ciężarów, zapasów, boksu i kickboxingu oraz z widownią na 300 osób. Ponadto planowana jest przebudowa istniejącej płyty boiska do gry w piłkę nożną, bieżni, trybun i parkingu.

  Firma, której zlecone zostanie opracowanie koncepcji kompleksu Sportowo – Widowiskowego przy ul. Warszawskiej będzie miała na wykonanie tego zdania maksymalnie 120 dni, licząc od dnia podpisania umowy.