„Kolejny raz Łuków otrzymał najmniejszą kwotę ze wszystkich samorządów powiatu łukowskiego. Czy wyborcy Prawa i Sprawiedliwości nie zostali oszukani? Co zrobiło dziesięciu radnych PiS, aby miasto Łuków otrzymało wyższe dofinansowanie? Radni PiS nie mogli lub nie chcieli pomóc, aby nasze miasto mogło się rozwijać” – takie zdania padły podczas konferencji zwołanej przez łukowskich radnych z Klubu Razem Ponad Podziałami: Henryka Lipiec i Sebastian Ignaciuk, oraz zastępcy burmistrza Mateusza Popławskiego, który wywodzi się z tego klubu.

  Głównym tematem konferencji był podział środków w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład. Zastępca burmistrza i radni komentowali m.in. to, że miasto Łuków nie trzymało dofinansowania na remont domków letniskowych nad zalewem Zimna Woda. Jednocześnie zapowiedzieli, że złożą projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę całego terenu, na którym znajdują się domki letniskowe. Chcą, aby prywatny przedsiębiorca zainwestował w  ten teren. Na takie działania potrzebna jest zgoda Rady Miasta.