Radny Ireneusz Goławski zwołał konferencję prasową, podczas której przedstawił wnioski i interpelacje jakie zamierza złożyć do burmistrza i przewodniczącego Rady Miasta. Poruszył również tematy przetargu pod gastronomię nad zalewem Zimna Woda oraz przebiegu Dni Łukowa. Zażądał również przeprosin od burmistrza Piotra Płudowskiego.

  Radny Goławski poinformował również, że nie będzie członkiem klubu radnych Razem Ponad Podziałami, czyli ugrupowania, z którego list startował do Rady Miasta. Zapowiedział także, że poprze uchwały o udzieleniu burmistrzowi absolutorium za wykonanie budżetu za 2021 roku.