Do 31 maja mieszkańcy Łukowa, którzy ukończyli 65 lat, mogą składać wnioski o przystąpienie do programu „Korpus Wsparcia Seniora”. W ramach programu samorząd zakupi dla nich specjalne „opaski bezpieczeństwa”. Wnioski od seniorów przyjmuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

  Miasto Łuków realizując program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej chce zakupić opaski dla seniorów do noszenia na ręku, które będą umożliwiały m.in. monitorowanie podstawowych funkcji życiowych, wysłanie sygnału „SOS” oraz teleopiekę, czyli komunikowanie się z centrum obsługi medycznej i opiekunem w przypadku sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu. Osoby, które chcą posiadać opaskę, powinny do 31 maja złożyć do MOPS formularz zgłoszeniowy. Można go złożyć osobiście (ul. Zdanowskiego 15) lub na adres: mops@um.lukow.pl.

  Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem osoby do objęcia pomocą.

  Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 finansowany jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Będzie realizowany do 31 grudnia, a uczestnictwo w nim jest bezpłatne.