Najmłodsi recytatorzy z Łukowskiego Ośrodka Kultury: Lena Aleksandrowicz, Anastazja Sadło, Julia Osiak, Anna Rokicka, Emilia Rzymowska i Maksymilian Zdanowski, wzięli udział w 55. Wojewódzkim Turnieju Poezji Dziecięcej. Odbywał się on 12 i 13 maja w Młodzieżowym Domu Kultury „Pod Akacją” w Lublinie. Wyniki Turnieju Poezji Dziecięcej mamy poznać 20 maja.

   W turnieju udział wzięli recytatorzy z klas I – VI
ze szkół podstawowych i placówek wychowania pozaszkolnego z całego terenu województwa lubelskiego. Koncert Laureatów odbędzie się 11 czerwca w Lublinie. Wtedy zostaną też wręczone dyplomy, nagrody i wyróżnienia recytatorom oraz podziękowania dla instruktorów.

  55. Wojewódzki Turniej Poezji Dziecięcej odbywa się pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty Teresy Misiuk.