Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Okliński po raz kolejny zwrócił uwagę na konieczność budowy nowej kładki nad Krzną wzdłuż ulicy Wyszyńskiego. To zadanie, które miałaby wykonać Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie. O pośrednictwo w rozmowach
z dyrektorem GDDKiA przewodniczący Okliński poprosił radnego wojewódzkiego Ryszarda Szczygła.