Krzysztof Osiak, uczeń I LO im. T. Kościuszki w Łukowie, uzyskał tytuł finalisty XXXIV Olimpiady Filozoficznej. Ten wynik gwarantuje mu najwyższy wynik na egzaminie maturalnym z przedmiotu filozofia oraz dodatkowe punkty przy rekrutacji na wiele kierunków studiów.

  Olimpiada jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Filozoficzne i składa się z trzech etapów. Wysokie oceny w obu etapach zapewniły tegorocznemu maturzyście awans do etapu centralnego, w którym zdobył tytuł finalisty. Osiągnięcie takiego wyniku wymagało od Krzysztofa wykazania się dużymi kompetencjami w zakresie historii filozofii, umiejętności logicznego myślenia, wnioskowania, analizy tekstów oraz porównywania stanowisk filozoficznych. Do olimpiady przygotowywała Krzysztofa nauczycielka języka polskiego Edyta Salamończyk.