W środę 4 maja rozpoczęły się egzaminy maturalne. W powiecie łukowskim do matury przystąpiło 737 uczniów z ośmiu szkół średnich.

  212 uczniów podejdzie do egzaminów maturalnych w Zespole Szkół nr 3 w Łukowie. 211 osób będzie zdawało maturę w I LO im T. Kościuszki w Łukowie. W IV LO im. Jana Pawła II w Łukowie – 116 osób. W Zespole Szkół nr 1 – 60 osób, w Zespole Szkół w Radoryżu Smolanym – 57, w Zespole Szkół nr 2 – 39, w Zespole Szkół w Adamowie – 29, a w Zespole Szkół w Stoczku Łukowski – 13 osób z klasy technikum.

  Do egzaminów maturalnych będą przystępować również osoby ze starszych roczników, które chcą poprawić swój wynik.

  Tegoroczna matura wystartowała o godzinie 9.00 egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym.   Maturzyści muszą przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego na poziomie podstawowym. Muszą też zdać jeden egzamin pisemny na poziomie rozszerzonym z wybranego przedmiotu.

  Do matury 2022 podchodzi ostatni rocznik uczniów, którzy zdawali egzamin szóstoklasisty i kończyli gimnazjum. To również roczniki, które uczyły się w trybie zdalnym.

  Egzaminy pisemne potrwają do 23 maja. Egzaminy ustne rozpoczną się 18 maja i zakończą 20 maja. Wyniki mają być ogłoszone 5 lipca.