Wiele osób próbuje sobie wyobrazić przebieg procesu produkcji ulubionych produktów spożywczych. Jak producentom udaje się utrzymać wysoką jakość żywności, niepowtarzalny smak i aromat? Choć spożywanie gotowego produktu przez konsumenta trwa zazwyczaj tylko chwilę to od tego momentu zależy sukces danej marki. Decydując się na dostarczanie żywności należy dołożyć wszelkich starań, aby produkt opuszczający zakład spełniał wszystkie stawiane przed nim wymagania.

Produkt gotowy do spożycia musi spełniać oczekiwania konsumentów, którzy wierzą, że będzie odpowiadał ich preferencjom smakowym, ale również zapewni im cenne składniki odżywcze i dostarczy odpowiedniej dawki energii. Do opinii publicznej trafiają regularnie komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego ostrzegającego przez niebezpiecznymi dla zdrowia partiami produktów spożywczych. Powaga problemu i szybkie nagłośnianie tych informacji wiąże się z faktem, że często niebezpieczne partie produktów mogły zostać już zakupione przez konsumentów, dlatego należy jak najszybciej dotrzeć z tą informacją do jak największej liczby odbiorców.

Działania zgodne z systemem HACCP

Podejmowane przez producentów działania w trakcie produkcji żywności mają jednak za zadanie minimalizować potencjalne zagrożenia. Przestrzeganie surowych norm prawa żywnościowego, właściwe zaplanowanie procesów ze szczególnym uwzględnieniem właściwego mycia i dezynfekcji z użyciem wysokiej jakości narzędzi (jak w ofercie SALMON HYGIENE), składają się na przestrzeganie systemu HACCP. Polega on na planowaniu procesów w taki sposób, by wszystkie wykonywane przez pracowników czynności były nastawione nie tylko na maksymalną produktywność, ale także na przeciwdziałanie zagrożeniom, a tym samym zapewnienie bezpieczeństwa i wysokiej jakości produktów.

W zakładach produkujących żywność nic nie jest tak ważne jak przestrzeganie wdrożonych procedur. Postępowanie zgodnie z ustalonymi schematami składa się na przestrzeganie systemu HACCP. Aby było to możliwe należy dostarczyć odpowiednich narzędzi wspierających pracowników w trosce o zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa i higieny. Narzędzie służące utrzymaniu czystości muszą być w doskonałym stanie technicznym. Jest to jeden z wymogów Dobrych Praktyk Produkcyjnych. Przestrzeganie tego standardu zakłada podejmowanie działań mających na celu wykluczenie zagrożeń mogących wpłynąć na bezpieczeństwo żywności. Dlatego tak ważne jest zapewnienie nowoczesnego sprzętu, który jest trwały oraz łatwo poddaje się detekcji . Dzięki temu redukujemy ryzyko skażenia żywności. Umieszczone na liniach produkcyjnych detektory chronią produkt przed zanieczyszczeniem ciałem obcym. Sprawdź ofertę asortymentu wykrywalnego na stronie https://salmonhygiene.pl/oferta/produkty-wykrywalne-i-bezpieczne/.

Postaw na najlepsze wyposażenie zakładu produkcyjnego

Każda szczotka do zamiatania, wąż myjący lub inne narzędzie wykorzystywane w codziennej pracy powinno być odpowiednio oznakowane. Przypisanie tych elementów wyposażenia do konkretnej strefy zakładu oraz opisanie ich przeznaczenia musi być czytelne dla wszystkich pracowników. Dlatego tak powszechną metodą stosowaną w branży spożywczej jest wykorzystywanie w tym celu tablicy cieni.

Tablice cieni są niezawodną metodą zwiększającą bezpieczeństwo żywności. Kodowanie kolorami pozwala w uniwersalny dla pracowników sposób określić obszar wykorzystywania poszczególnych akcesoriów. Z kolei umieszczenie ich w dobrze opisanym i wyeksponowanym miejscu umożliwia pracownikom szybkie zlokalizowanie potrzebnego wyposażenia. Wykorzystanie metody wizualnej to doskonały sposób, aby poradzić sobie w środowisku produkcyjnym zatrudniającym pracowników z różnych krajów. To także skuteczna metoda zwiększenia produktywności opierająca się na prawidłowej organizacji przestrzeni wspierającej efektywność procesów.