Burmistrz Łukowa ogłosił nabór wniosków na stypendia artystyczne. Wnioski można składać do 16 maja.

  Stypendia burmistrza mogą być przyznane w jednej z dziedzin: sztuki plastyczne, film, literatura, muzyka, śpiew, sztuki wizualne (w tym m.in.: malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, fotografia, multimedia), taniec, teatr, organizacja przedsięwzięć kulturalnych na terenie Łukowa. Wnioski o stypendium należy składać w terminie do 16 maja wyłącznie na odpowiednim druku, który można pobrać ze strony Urzędu Miasta. Dokumenty przyjmowane będą w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Łuków w godz. 7:30 – 15:30.   O przyjęciu wniosku o przyznanie stypendium decyduje data jego wpływu do Urzędu Miasta.