Europoseł Krzysztof Hetman wraz z Europe Direct Lublin organizuje warsztaty pt. „Staże i praca w instytucjach UE – instrukcja obsługi”. Są one skierowane do studentów, absolwentów uczelni wyższych, jak i uczniów szkół średnich województwa lubelskiego.

  Warsztaty mają na celu przedstawienie młodym ludziom możliwości odbywania staży i aplikowania o pracę w różnych instytucjach Unii Europejskiej. Odbędą się 28 kwietnia o godzinie 10.30, w auli III na pierwszym piętrze w budynku Rektoratu UMCS w Lublinie. Dodatkowo spośród studentów, którzy wezmą udział w warsztatach, wyłoniona zostanie jedna osoba, która będzie miała możliwość odbycia płatnego, 6-tygodniowego, stażu w biurze posła Hetmana w Brukseli.