Zarząd Powiatu Łukowskiego wydał negatywną opinię w sprawie rozszerzenia strefy płatnego parkowania na terenie Łukowa. Projekt uchwały w tej sprawie przesłano do Starostwa z Urzędu Miasta. Jak mówi nam starosta Dariusz Szustek nie ma zgody na „drenowanie kieszeni podatników”.

  Zarząd Powiatu nie zgadza się na propozycję rozszerzenia strefy płatnego parkowania o ulicę Rogalińskiego. „Te parkingi nie zostały zbudowane po to, aby były źródłem dochodu dla budżetu, ale po to aby z dala od centrum znaleźć miejsca do zaparkowania”. Zdaniem starosty można natomiast rozszerzyć strefę parkowania o ulicę Browarną – co również było zawarte w propozycjach władz miasta. Opinia Zarządu Powiatu nie jest wiążąca. Czy dojdzie więc do powiększenia obszaru płatnego parkowania w Łukowie? To będzie zależało od tego, czy taki projekt uchwały trafi pod obrady Rady Miasta i jak zagłosują radni. Konsultacje w tej sprawie trwają.