20 kwietnia w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się uroczyste wręczenie promes na zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych dla jednostek OSP. Otrzymało je 28 jednostek, w tym cztery z terenu powiatu łukowskiego: OSP Trzebieszów, OSP Radoryż Kościelny, OSP Wojcieszków i OSP Zalesie.

  Środki finansowe na realizację zakupów samochodów ratowniczo – gaśniczych pochodzą z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Krajowego Systemu Ratowniczo– Gaśniczego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz od samorządów terytorialnych, firm ubezpieczeniowych i środków własnych jednostek OSP.