Władze powiatu łukowskiego złożyły dwa wnioski do drugie edycji Rządowego Funduszu Polski Ład. Chcą pozyskać 14 mln zł na budowę strzelnicy sportowej w Zespole Szkół w Radoryżu Smolanym oraz 4,5 mln zł na kompleksową cyfryzację Starostwa Powiatowego.

  Koszt budowy strzelnicy przy szkole w Radoryżu Smolanym oszacowano na 15 mln zł. Powiat stara się o otrzymanie 90% dofinansowania. Projekt budowy tej strzelnicy zakłada, że powstanie tam cztery tory: 12,5 metrowy na broń pneumatyczną oraz 25, 50 i 100 metrowe. Strzelnica będzie mogła być czynna cały rok.

  Drugi wniosek złożony do Rządowego Programu Polski Ład dotyczy kompleksowej cyfryzacji urzędu. Chodzi o wymianę sprzętu komputerowego oraz serwerowni. Koszty oszacowano na 5 mln z. Wniosek o dofinansowanie opiewa na 4,5 mln zł.