W piątek 22 kwietnia odbędzie się sesja Rady Powiatu Łukowskiego. W porządku obrad znalazł się m.in. punkt dotyczący rozpatrzenia petycji w sprawie doprecyzowania uchwały Rady Powiatu z 15 października 2019 roku w sprawie przyjęcia stanowiska wyrażającego protest przeciw działaniom ukierunkowanym na promowanie ideologii LGBT.

  Radni powiatowi wysłuchają też szeregu informacji dotyczących m.in. stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu, przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Zatwierdzony ma być również „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Łukowskiego”.

  Sesja Rady Powiatu Łukowskiego w piątek 22 kwietnia. Początek obrad godzina 10.00.